TVISTELÖSNING

Jag är ombud för företag och organisationer inför domstolar och skiljenämnder i flertalet förekommande dispositiva tvister såsom om fordringar, fel i köp, fel i tjänst, skadestånd osv.FASTIGHET

Jag biträder fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i frågor som rör hyra, Brf-frågor, fel i fastighet osv.ENTREPRENAD

Jag biträder företag och organisationer i frågor som rör bygg, installation, anläggning osv.IN ENGLISH

Swedish Attorney-at-law within the areas of litigation, real estate, contracting and construction.